Search our Site

Kamerūno šiaurės vakarų regione veikianti Šisongo parapija, kur Well4Africa jau įgyvendino vieną vandens projektą, yra įkūrusi mažą misiją Mbohtongo kaime. Mbohtongo šv. Antano bendruomenė priklauso Švč. Širdies vietinei OFS brolijai Šisonge. Tai antroji vieta, kur nuolat gyvena pasišventusių pasauliečių moterų grupė, pripažįstama vietos Bažnyčios ir dvasiškai palydima mažesniųjų brolių kapucinų.

Ilgą laiką Mbohtongas buvo nedidelis kaimelis, kol prieš gerą dešimtmetį mažesnieji broliai kapucinai čia įkūrė Šv. Antano Paduviečio bendrojo lavinimo kolegiją, taip siekdami atsiliepti į mažiau privilegijuotų vietovės vaikų poreikius. Nuo tada gyventojų skaičius ėmė palaipsniui augti. Dėl dabartinės socialinės politinės krizės, kuri sukėlė Kamerūną varginantį karą, daugybė žmonių išstumiami iš savo gyvenamosios vietos tiek šalies viduje, tiek už valstybės ribų. Tai dar labiau paaštrino šiame regione ir taip sudėtingą vandens situaciją. Dėl karo daugybė žmonių neseniai paliko miestus, ieškodami prieglobsčio kaimuose. Kai kurie taip pabėgo nuo kasdienių susišaudymų, o daugelis tiesiog prarado namus, sudegusius ginkluotų konfliktų metu. Dėl visų šių priežasčių Mbogtongo populiacija išaugo nuo 50 iki 400 žmonių.

Drastiškai pasikeitus Mbohtongo gyventojų skaičiui, pusei šimto žmonių tarnavusios vandentiekio sistemos nebeužtenka keletui šimtų gyventojų. Kaimo žmonės patys surado du gerus vandens šaltinius Mbohtongo kalvos papėdėje. Atlikti tyrimai parodė, kad abiejų šaltinių vanduo yra geras, todėl didžiausias iššūkis - sujungti šių dviejų šaltinių vandenį ir įrengti rezervuarus pakalnėje gyvenantiems žmonėms.

Mbohtongo vandens projektą sudaro kasimo ir kanalo statymo darbai, beslėgių vamzdžių tiesimas, dviejų vandens surinkimo kamerų (po 1 m2) ir dviejų nedidelių rezervuarų (po 2 m2) statyba, čiaupų (po du kiekvienam rezervuarui) montavimas. Kaip savo įnašą Mbohtongo gyventojai atliks visą rankų darbą, o broliai kapucinai suteiks darbininkams maitinimą. Taip pat iš kuklių daugybės metų santaupų, kurios sudaro apie 400 eurų, apmokės už darbą santechnikui ir instruktažą atliksiantiems ekspertams. Kaimo žmonės įsipareigos mokėti mėnesinį įnašą (apie 2 eurus per metus), skirtą vandentiekio išlaikymui ir remonto darbams (sulūžusių vamzdžių, čiaupų keitimui etc.).

Mbohtongo vandens projektą prižiūri vietinė OFS brolija, kuriai atstovauja Vera Wirba OFS, Kamerūno pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba, atstovaujama nacionalinio ministro Genesis Gwainbi OFS, ir Kamerūno Šv. Pranciškaus Asyžiečio kustodija, atstovaujama ekonomo br. Aloysius Ngongbi OFM Cap.

Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok. Viešpats telaimina jus už jūsų dosnumą!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 10

Simple Image Gallery Extended