Search our Site

Kanafos šv. Pranciškaus parapija yra įsikūrusi 385 km nuo Etiopijos sostinės Adis Abebos nutolusio Sodo miesto pietvakariuose.

Nors Etiopijoje OFS ir Jaupra brolijos nėra įsteigtos nacionaliniu lygiu, tačiau vietinė Kanafos pasauliečių pranciškonų brolija yra labai veikli ir pasišventusi pranciškoniškajai charizmai, padedama dvasinę asistenciją jai teikiančių OFM Cap provincijos brolių. Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas aktyviai dalyvauja įvairiuose pastoracinėse veiklose: veda tikybos pamokas vaikams, lanko ligonius ir pagyvenusius žmones, konsultuoja dėl ŽIV/AIDS ir savanoriauja ligoninėse.

Daugelis Kanafos kaimo šeimų turi ribotą prieigą prie saugaus geriamojo vandens, todėl dauguma namų ūkių priversti naudoti nesaugių upių ir tvenkinių vandenį. Dėl nepakankamo vandens tiekimo, sanitarinių sąlygų nebuvimo ir prastos higienos kaimo gyventojai, o ypač vaikai iki penkerių metų, tampa itin pažeidžiami įvairių ligų (viduriavimo, vidurių šiltinės, žarnyno parazitų ir pan.). Sausuoju laikotarpiu, kai sezoninės upės ir tvenkiniai išdžiūsta, Kanafos žmonės turi keliauti 10-15 kilometrų, kad pasisemtų vandens, kuris dažnai būna prastos kokybės. Dėl didelio atstumo smarkiai sumažėja transportuojamo ir namų ūkio suvartojamo vandens kiekis (vienam asmeniui visoms dienos reikmėms tenka vos 4-6 litrai). Skaičiuojama, kad neturinčios prieigos prie šaltinio moterys vandens parnešimui praleidžia nuo 20 iki 30 dienų per metus.

Pagrindinis Kanafos vandens projekto tikslas suteikti prieigą prie saugaus geriamojo vandens kasdieniam naudojimui (rankų plovimui, prausimuisi, skalbimui) ir pagerinti sanitarines bei sveikatos sąlygas 1000 žmonių arba 200 namų ūkių. Antrasis šio projekto tikslas įkurti ir išlaikyti WASH (vandens, sanitarijos ir sveikatos) komisiją, į kurios pareigas įeitų aktyvus higienos ir sanitarijos skatinimas, bendruomenės telkimas vandentiekio montavimui ir apsaugai, taisyklių dėl vandens naudojimo (ypač sausuoju metų laikotarpiu) nustatymas. Numatoma visus vandens vartotojus įtraukti į WASH programą, kuri garantuos sėkmingą vandens projekto įvykdymą.

Kanafos vandens projektą sudaro 60 metrų gylio šulinio išgręžimas ir rankinės pompos konstrukcija. Vietos bendruomenė prisidės įrengdama tvorą apie vandens stoteles, tiekdama statybines medžiagas ir pan. Už šio vandens projekto vykdymą atsakinga Mažesniųjų brolių kapucinų Mary Kidane Mihrate provincija kartu su vietine Kanafos OFS brolija ir Kanafos šv. Pranciškaus parapija.

Kadangi palyginti su kitomis Afrikos šalimis Etiopijoje vyrauja labai aukštos kainos, Kanafos vandens projekto biudžetas viršija įprastas Well4Africa gręžinių išlaidas. Visa projekto suma siekia 20 466,22 Eur, iš kurių 1 367, 59 Eur yra vietos bendruomenės įnašas. Viso projekto įgyvendinimui reikalinga 19 098,63 Eur suma. Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok. Viešpats telaimina jus už jūsų dosnumą!

  • Kanafa-OFS-fraternity
  • Kanafa

Simple Image Gallery Extended