Search our Site

Išleidusi dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pristatė gausios su vandens tema susijusios medžiagos (Bažnyčios dokumentų, paskaitų ir kitos metodinės medžiagos bei įvairių vykstančių projektų pristatymų) rinkinį. Nuorodos paskelbtos 2020 m. lapkričio 20 dieną.

Socialinei akcijai „Well4Africa“ didelė garbė būti įtrauktai tarp daugybės kitų Bažnyčioje vykdomų, su tarnavimu integraliai žmogaus pažangai ir vandeniu susijusių iniciatyvų. Žr. 9 puslapyje.

Dikasterija išreiškė didelį dėkingumą, melsdama Dievo palaiminimo ir vedimo visiems, kurie yra įsipareigoję čia paminėtoms iniciatyvoms.

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/ACQUA-FONS-VITAE-Catholic-toolbox-2020.pdf