Search our Site

Kihani vandens projektas buvo įgyvendintas trimis etapais. Pirmasis etapas apėmė šulinio išgręžimą ir sumūrijimą, vandens siurblinės pastatymą, vandens siurblio įrengimą, 50 000 litrų talpos vandens rezervuaro įrengimą prie Kihani parapijos bažnyčios, tranšėjų iškasimą ir vamzdyno nutiesimą nuo šulinio iki vandens rezervuaro, o iš ten iki Šv. Juozapo pradinės mokyklos ir Šv. Onos pagrindinės mokyklos.

Antrasis etapas apėmė 50 000 litrų talpos vandens rezervuaro įrengimą Šv. Marijos pradinėje mokykloje, tranšėjų iškasimą ir vamzdyno nutiesimą nuo šulinio iki šio vandens rezervuaro, vamzdžių nutiesimą į Irwaniro bei Kitambeya kaimus, vandens kolonėlių įrengimą.

Trečiasis etapas apėmė vandentiekio nuvedimą iš Šv. Marijos vandens rezervuaro į Katunguru kaimą, Aljanso pradinę mokyklą, bendruomenės prekyvietę ir Kagungos kaimą. Iš viso kaimų teritorijose buvo įrengta 20 naujų vandens kolonėlių.

Projektą įgyvendinusios įmonės „Wapah Uganda 2015“ vyriausiasis inžinierius Dansonas Kakwikire užtikrino, kad vandentiekiui teikiama penkerių metų garantija, tačiau ir praėjus garantiniam laikotarpiui jie toliau nemokamai konsultuos bendruomenę. Pasak jo, esamas požeminis vandens telkinys yra pajėgus užtikrinti augančios bendruomenės poreikius ateinančius 40 metų. Jo galia – 40 000 L vandens per dvidešimt valandų.

Vandentiekis palengvino kasdienį gyvenimą daugiau nei 700 vietinių žmonių, ypač moterims ir vaikams. Šv. Onos pagrindinės mokyklos direktorius aprodė naujai statomą pastatą, kadangi įrengus vandentiekį, daugiau mergaičių pradėjo lankyti mokyklą.

Balandžio 28 dieną, Dievo Gailestingumo sekmadienį, parapijoje vyko iškilmingos Mišios, kurių metu buvo pašventintas vandentiekis. Šventėje dalyvavo visų lygių brolijų pasauliečiai pranciškonai, projekto darbininkai, inžinieriai, pradinių ir pagrindinės mokyklos mokiniai bei visa kaimo bendruomenė. Žmonės nepaliovė dėkoti visiems socialinės akcijos geradariams už švarų vandenį arčiau jų namų.

  • Darbus atliko įmonė „Wapah Uganda 2015“ 2018 m. gruodžio – 2019 m. gegužės mėnesiais.
  • Bendra projekto suma – 39 690 Eur.