Search our Site

Pirminis „Well4Africa“ projektas turėjo būti įgyvendintas Zimbabvės rytiniame regione Manikalande (Nehumambi, Murambinda), tačiau šis pirmasis projektas buvo nutrauktas dėl kliūčių, susijusių su žeme Murambindoje. 2019 m. birželį Zimbabvės OFS Nacionalinė taryba nusprendė pakeisti būsimo šulinio vietą iš Manikalando į Matebelandą vakariniame regione. „Well4Africa“ vandens projektui įgyvendinti buvo pasirinktas Šv. Mykolo Masenyane kaimas, priklausantis Fatimos Dievo Motinos misijai.

Masenyane yra už 180 kilometrų nuo Bulavajo (antro pagal dydį Zimbabvės miesto) ir priklauso Hwange vyskupijai. Hwange vyskupija patenka į penktąją žemės ūkio zoną – sausiausią Zimbabvės rajoną, kuriame iškrinta labai mažai kritulių ir vyrauja labai aukštos temperatūros. Masenyane kaimo žmonės pasisemti vandens eidavo daugiau kaip 10 kilometrų, dažnai naudodamiesi neapsaugotais vandens šaltiniais, iš kurių geria tiek žmonės, tiek ir gyvūnai.

Šv. Mykolo Masenyane kaimą, kuriame gyvena daug pasauliečių pranciškonų, aptarnauja mažesnieji broliai kapucinai. Bažnyčios valdose broliai kapucinai paskyrė žemės plotą „Well4Africa“ vandens gręžiniui, kuris būtų prieinamas visiems (OFS nariams, katalikams ir kitiems žmonėms). Atsiradus keliavimo apribojimams dėl Covid-19, šio projekto įgyvendinimui prireikė daugiau laiko nei buvo tikėtasi.

„Well4Africa“ finansavo rankiniu būdu valdomo vandens gręžinio, tvoros ir sodo aplink šulinį įrengimą. 2020 m. liepos 15 d. buvo išgręžtas 75 metrų gręžinys. Projektą sudarė pilnas gręžinio sutvirtinimas, vamzdyno įrengimas ir rankinės pompos sumontavimas. Pagal Zimbabvės nacionalinius sveikatos sistemos įstatymus, vandens gręžiniai su pompomis turi būti apsaugoti nuo gyvūnų, kurie nešioja įvairias ligas. Taigi rugpjūčio 11-ąją, švenčiant šv. Klarą Asyžietę, aplink gręžinį buvo pastatyta tvora. Visa Masenyane gyventojų bendruomenė vieningai susirinko padėti. Šalia vandens gręžinio vietinė pranciškonų bendruomenė apsodins nedidelį sodą, tokiu būdu šioje vietovėje pasauliečiai pranciškonai skleis aplinkosaugos žinią.

Rugpjūčio 28-ąją šulinys buvo palaimintas ir dedikuotas šv. Petrui, dalyvaujant Fatimos Dievo Motinos parapijos klebonui, mažesniesiems broliams kapucinams bei Masenyane pasauliečiams pranciškonams.

 • Darbus atliko įmonė „Shiloh Borehole Drillers“ 2020 m. birželio 4 - rugpjūčio 28 dienomis.
 • Bendra projekto suma – 10 620,40 USD.
 • Tvarus vandens tiekimas Masenyane gyventojams reikšmingai pagerins šios vietovės prieinamumą ir užtikrins tinkamas higienos sąlygas.

 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126

Simple Image Gallery Extended