Search our Site

Mutemvos raupsuotųjų globos centras yra įsikūręs Mašonalande, rytinėje Zimbabvės provincijoje. Globos centrą išlaiko organizacija „John Bradburne Memorial Society“ (Džono Bredburno atminimo draugija), įkurta OFS brolio iš Jungtinės Karalystės atminimui. John Bradburne, kuris 10 paskutiniųjų savo gyvenimo metų gyveno Mutemvoje rūpindamasis raupsuotaisiais ir buvo nužudytas 1979 metais per Zimbabvės nepriklausomybės karą, pradėta beatifikacijos byla. Kadangi John Bradburne atminimo draugija remiasi mūsų bendra pranciškoniškąja charizma, „Well4Africa“ nusprendė finansuoti vandens projektą Mutemvos raupsuotųjų globos centre ir užtikrinti bendruomenei stabilų švaraus vandens tiekimą.

Mutemvos raupsuotųjų globos centras yra namai dešimtims pacientų, sergančių įvairiomis ligomis, pradedant raupsais ir baigiant fizine bei protine negalia. Deja, susirgimų raupsais atvejų Zimbabvėje daugėja, nors anksti diagnozuota liga yra visiškai pagydoma. Kiekvienas pacientas turi savo gyvenamąjį kambarį ir yra asmeniškai prižiūrimas centro slaugytojų. Aplink centrą esančiuose namuose gyvena pacientų artimieji. Gyvenvietėje nuolat gyvena veiklai vadovaujantys pranciškonai kartu su apmokytais globėjais ir slaugytojais. John Bradburne atminimo draugija remia centrą, padengdama mėnesines atlyginimų, vaistų, maisto ir kitas išlaidas.

Situacija Zimbabvėje yra labai sunki ir žmonės stipriai kenčia visoje šalyje. Dabartiniu metu, kai šią Afrikos dalį vargina baisios sausros, vanduo yra itin svarbus prioritetas. Zimbabvė kasmet išgyvena vis karštesnes vasaras ir vis didėjantį vandens stygių.

Mutemvos vandens projektas užtruko dėl Covid karantino suvaržymų ir lietingojo sezono (netinkamo laiko gręžti gręžinį, jei norima sužinoti tikrąjį vandens lygį). Gręžinys pradėtas gręžti 2021 m. liepos 22 dieną. 70 metrų gylyje pasiekus labai mažą kiekį vandens, rekomenduota atlikti gilesnius tyrimus. Remiantis liepos 30 d. tyrimo išvadomis, nuspręsta gręžinį pagilinti iki 106 metrų. Gręžinio gilinimas vyko rugsėjo 3-ią, ir šįkart rezultatai buvo daug geresni. Spalio ir lapkričio mėnesiais vyko gręžinio montavimo darbai, aplink gręžinį buvo pastatyta tvora. Gruodžio 13 d. naujai išrinkta CIOFS Prezidiumo narė Eremenciana Chinyama OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. Tawanda Chirigo OFM atvyko į Mutemvą galutiniam projekto įvertinimui.

Visas Mutemvos gręžinys, kurio gylis 106 metrai, saugumo sumetimais yra dvigubai sutvirtintas. Įrengtas slėgio bakas, kurio pagalba vanduo pumpuojamas į rezervuarą. Skaitmeninės pompos dėka rezervuaras papildomas tokiu pat kiekiu vandens, koks yra išleidžiamas, todėl vandens rezervuaras visada pilnas. Gręžinys apjuostas tinkline tvora, šalia esančiame namelyje kasdien budi sargas. Gręžimo darbus atlikusi įmonė suteikė vienerių metų garantiją ir nemokamus kursus tiems, kurie rūpinsis gręžinio priežiūra pasibaigus garantiniam laikui.

Šis nuolatinis ir tvarus gėlo vandens šaltinis yra gyvybiškai svarbus gelbėjimosi ratas visai Mutemvos bendruomenei. Tiesioginiai gręžinio naudos gavėjai yra 34 pacientai, 17 nepasiturinčių žmonių, 4 broliai pranciškonai ir 24 darbuotojai kartu su savo šeimomis. Atsižvelgiant į nuolatinio vandens trūkumą, šis gręžinys pasitarnaus sodo projektui, kuris be vandens buvo praktiškai išnykęs. Turint vandens pacientams ir benamiams užtikrinamas maistingas maistas. Darbuotojai, kurie ilgą laiką buvo apkrauti našta surasti vandens pacientų maitinimui ir priežiūrai, dabar gali sutelkti dėmesį į kokybiškų paslaugų teikimą slaugomiems asmenims. Patikimas vandens gręžinio šaltinis yra neįkainojamas tokioje šalyje kaip Zimbabvė, kur ypač karštu oru vandens gali būti labai mažai. Turime viltį, kad šio projekto vaisiai pradžiugins mūsų brolį John Bradburne, kuris taip labai mylėjo Mutemvą, ir mūsų tėvą šv. Pranciškų Asyžietį, kuris su meile rūpinosi raupsuotaisiais.

 • Darbus atliko įmonės „Skylake Borehole Drilling“ ir „Mutoko Tile Centre“ 2021 m. liepos – lapkričio mėnesiais.
 • Projektui skirta suma – 14 008 Eur.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • Tituline

Simple Image Gallery Extended