Search our Site

Mbohtong falu a Shisong plébánia kis missziós állomása Kamerun északnyugati régiójában, ahol a Well4Africa már megvalósított egy vizes projektet. Mbohtong Szent Antal közössége a Shisong-i Szent Szív helyi OFS közösség része. A helyi egyház által elismert és a kapucinus szerzetesek által támogatott laikus, felszentelt nők csoportjának második állandó lakóhelye.

Mhogtong egy nagyon kicsi falu volt, amíg 10 évvel ezelőtt a kapucinusok megalapították a Páduai Szent Antal Széleskörű Főiskolát, hogy a helység kevésbé kiváltságos gyermekeinek szükségleteit ellássák. Ezt követően ennek a területnek a lakossága fokozatosan növekedett. A jelenlegi társadalmi-politikai válság, amely egy nehéz háborúhoz vezetett Kamerunban, sok ember lakóhelyének elhagyásához vezetett az ország területén belül és kívül. Ez tovább rontotta az ország ezen részének amúgy is nehéz vízügyi helyzetét. Az utóbbi időben a háború miatt egyre többen hagyták el a városokat, falvakban keresve menedéket. Néhányan közülük a napi lövöldözések elől menekültek, és sokan elvesztették otthonukat, amelyek leégtek a fegyveres konfliktusok során. Ez Mbohtong lakosságának 50-ről 400 főre való növekedéséhez vezetett.

Mivel Mbohtong lakossága drasztikusan megváltozott, a vízellátás, amelynek korábban 50 főt kellett kiszolgálnia, már nem elegendő a több száz főre emelkedett lakosság részére. A falubeliek két jó vízforrást találtak Mbohtong dombjai mentén. A tanulmányok kimutatták, hogy mindkét forrás jó vízellátással rendelkezik, és most az a fő kérdés, hogy miként lehet ebből a két forrásból származó vizet elvezetni és tartályokat biztosítani a domboldalon élők számára.

A Mbohtong vízprojekt földmunkából, csatorna építéséből és nyomásmentes csövek felszereléséből, két, egyenként 1 m3 gyűjtőkamra és két kis, egyenként 2 m3 tartály építéséből valamint két-két csap felszereléséből áll. Mbohtong lakosai fogják elvégezni a fizikai munkát, és a kapucinus testvérek élelmezik a munkásokat hozzájárulásként. Az évek során összegyűjtött csekély megtakarításból, ami körülbelül 400 euró, fizetik a vízvezeték-szerelőt és a szakértőket, akik a munka irányítását végzik. A falu lakói havi hozzájárulást (körülbelül évi 2 eurót) fizetnek a vízellátás karbantartásáért és javításokért (például törött csövek, csapok stb.).

A Mbohtong vízprojekt felügyelésével a helyi OFS közösség képviseletében, Vera Wirba OFS, Kamerun Országos OFS Tanácsa képviseletében Genesis Gwainbi OFS országos miniszter, és a kameruni Assisi Szent Ferenc Kusztódia van megbízva, ez utóbbit, a Kusztódia pénzügyi felelőse, fr. Aloysius Ngongbi kapucinus testvér képviseli.

Az adományozás lehetséges módjairól a https://www.well4africa.eu/index.php/hu/adomanyok oldalon található információ. Az Úr áldjon meg minden testvért nagylelkűségéért!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 10

Simple Image Gallery Extended