Search our Site

A kanafai Szent Ferenc plébánia Sodo város délnyugati részén helyezkedik el, amely Addis Ababától, Etiópia fővárosától 385 km-re van.

Bár a Ferences Világi Rend és a Ferences Ifjúság még nem alakult meg országos szinten Etiópiában, Kanafa helyi világi ferences közössége jól szervezetten működik és elkötelezett arra, hogy a ferences karizmát kövesse a kapucinus provincia spirituális asszisztenciájának segítségével. A világi ferencesek és a ferences ifjúság aktívan bekapcsolódik különböző pasztorális tevékenységekbe, úgy mint hittan tanítása gyerekek részére, betegek és idősek látogatása, tanácsadás HIV/AIDS témakörben, önkéntes munka kórházakban.

Kanafa község számos falusi családja számára korlátozott a hozzáférés a biztonságos főzővíz, a legtöbb háztartás arra kényszerül, hogy a vizet védetlen folyókból és tavacskákból szerezze be. A nem megfelelő vízellátás, a közegészségügy hiánya és a nem megfelelő higiénés viszonyok a lakosságot, főleg az öt év alatti gyermekeket teljességgel kiszolgáltatottá teszi különböző betegségekre (hasmenés, tífusz, bélrendszeri paraziták, stb). A száraz időszakban, amikor az időszakos folyók és tavacskák kiszáradnak, Kanafa lakosainak hosszú utat (10-15 km) kell megtenni, hogy vizet szerezzenek, amely általában rossz minőségű. Ez a távolság ráadásul nagy mértékben csökkenti annak a víznek a mennyiségét, amit háztartásonként el tudnak szállítani és fel tudnak használni (4-6 liter egy fő részére egy nap minden szükségletre). Azoknak az asszonyoknak, akiknek nincs hozzáférése közeli vízlelőhelyekhez, becslés alapján évi 20-30 napjába kerül a víz beszerzése.

A Kanafa projekt fő célja, hogy hozzáférést biztosítson biztonságos ivóvízhez és egyéb napi szükségletek kielégítésére alkalmas vízhez (ide értve a kézmosáshoz, mosakodáshoz és mosáshoz használható vizet) és javítsa mintegy 1000 ember (200 háztartás) higiénés és egészségi viszonyait. A projekt másodlagos célja, hogy létrehozza és megerősítse a WASH (mosakodás, mosás) bizottságot, melynek működése magában foglalja a higiénia és a közegészségügy aktív előmozdítását, a közösség mozgósítását a vízkészlet létrehozására és védelmére, és szabályok felállítását a víz megfelelő felhasználásáról, különösen olyankor, amikor vízhiányos időszak következik be. Mindenkit, aki ebből a forrásból kap vizet, be fognak vonni a WASH bizottság által létrehozott programba, hogy a projekt végrehajtását biztosítsák.

A Kanafa projekt egy 60 méter mély kút fúrását és egy kézi szivattyú üzembe helyezésétt foglalja magában. A víznyerő pontok és a kézi szivattyú helyének körülkerítésében, az építési anyagok szállításában és egyéb tevékenységekben a helyi közösség is részt fog venni. A víz projekt a Mary Kidane Mihrate kapucinus provincia felelőssége alá tartozik a kanafai Szent Ferenc plébánia és a kanafai helyi világi ferences közösség segítségével.

Mivel Etiópiában az egyéb afrikai országokkal összehasonlítva az árak nagyon magasak, a Kanafa projekt teljes költsége meghaladja a többi Well4Africa kút szokásos árát. A projekt teljes költsége 20 466,22 euró (mintegy 7,4 millió forint). A helyi közösség hozzájárulása 1367,59 euró. Az egész projekt kivitelezéséhez szükséges összeg 19 098,63 euró. Az adakozás lehetséges módjairól kérjük tájékozódj a linkre kattintva: https://well4africa.eu/index.php/hu/adomanyok. Az Úr áldjon meg bőkezűségedért!

  • Kanafa-OFS-fraternity
  • Kanafa

Simple Image Gallery Extended