Search our Site

Az Aqua fons vitae dokumentum megjelentetését követően a Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában bemutatott számos inspiráló anyagot (oktató anyagok, előadások, eszközök, folyamatban levő projektek, stb.) a vízhez kapcsolódóan. A linkeket 2020. november 20-án ellenőrizték.

A “Well4Africa” társadalmi indítvány abban a megtiszteltetésben részesült, hogy felsorolásra került az egyház elköteleződései között az átfogó emberi fejlődés és a víz szolgálatában. Ld. 9. oldal.

A Dikasztérium háláját és a Jóisten áldását és vezetését kérő imáját fejezte ki azok iránt, akik jelenleg valamilyen módon bekapcsolódnak az alább felsorolt kezdeményezésekbe,

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/ACQUA-FONS-VITAE-Catholic-toolbox-2020.pdf