Search our Site

A Ferences Világi Rend és a Ferences Ifjúság tagjai vagyunk Európa számos országából. Közös célból fogtunk össze, hogy biztosítsuk a biztonságos ivóvízhez jutás alapvető emberi jogát és kutakat építsünk szegény afrikai országokban együttműködésben a helyi ferences közösségekkel.

Ferenc pápa buzdítására akarunk válaszolni, mely szerint "a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés egy alapvető és általános emberi jog, mivel létfontosságú az emberi túléléshez és mint ilyen, más emberi jogok gyakorlásának feltétele. Világunk súlyos társadalmi adósságban van a szegényekkel szemben, akiknek nem férnek hozzá az ivóvízhez" (Laudato si (Áldott legyél) enciklika).

Tisztában vagyunk vele, hogy nem leszünk képesek mindenkin segíteni, ezért úgy határoztunk, hogy először azoknak segítünk, akik családunkhoz tartoznak a hitben (ld. Gal 6, 10), azaz olyan katolikus közösségeknek, ahol a Ferences Család közösségei jelen vannak. Mi több, habár a helyi ferencesek kötelezték el magukat, hogy irányítsák az egyes projekteket, a tevékenységek kedvezményezettjei az adott terület teljes lakossága, vallástól függetlenül.

A kezdeményezés önkéntes részvételen alapszik, ezért sem az adománygyűjtésnek, sem pedig a megvalósításnak nincsenek adminisztratív költségei, ezért az adomány 100%-a a fő célokat szolgálja. Mind Európában, mind pedig az adott afrikai közösségekben a kezdeményezés alulról táplálkozik, azaz hétköznapi emberek lépnek akcióba hogy segítsék a rászorulókat.

Egy kút kiásásának és beüzemelésének becsült költsége körülbelül 10 000 euró. Hálásan köszönünk minden adományt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a legelesettebb embertársaink biztonságos ivóvízhez juthassanak.

More information about the Secular Franciscan Order: ciofs.info.