Search our Site

„Šventasis Sostas visada pabrėžė, kad vargšams prieinamo vandens kokybė yra ypač opi problema, – sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Bernardito Auza per aukčiausiojo lygio susitikimą Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke. – Kiekvieną dieną nesaugus vanduo lemia daugybę mirčių ir didelį mastą per vandenį plintančių ligų, įskaitant tas, kurias sukelia mikroorganizmai ir cheminės medžiagos.“

Šventojo Sosto atstovas kreipėsi į delegatus kovo 23 dieną, prasidedant konferencijai „Tarptautinio veiksmo dešimtmetis: vanduo tvariam vystymuisi“. Savo kalboje arkivyskupas Auza akcentavo vargšams prieinamo vandens kokybę, kadangi savo enciklikoje „Laudato si“ popiežius Pranciškus pabrėžė, jog „prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga“. Todėl, pasak pranešėjo, turi būti padidintas finansavimas siekiant užtikrinti visuotinę prieigą prie vandens ir sanitarijos, sumažinti švaistymą ir netinkamą vartojimą, stiprinti žmonių švietimą ir sąmoningumą.

Arkivyskupas paminėjo Šventojo Sosto remiamus projektus, tokius kaip Jono Pauliaus II fondas Šiaurės Afrikai, kuris teikia saugų geriamąjį vandenį vargšams, kovoja prieš dykumėjimo procesus, įrengia vandens gręžinius, apmoko personalą, padeda vystyti žemės ūkį. „Per pastaruosius kelerius metus dėl netinkamos higienos ir vandens kokybės nuo tokių išvengiamų ligų kaip cholera ir dizenterija mirė tūkstančiai žmonių ir daugybė kūdikių“, – teigė Bernardito Auza, – teigė Bernardito Auza ir pridėjo: – Pasauliniai vandens iššūkiai yra ne vien techninės, ekonominės, politinės ir socialinės prigimties, tačiau neabejotinai taip pat yra ir etiniai bei moraliniai klausimai. Dėl šios priežasties vandens krizė šaukia mus į gilų „ekologinį atsivertimą“, pasireiškiantį rūpestingumo ir solidarumo kultūra, padarant mūsų bendrus namus gyvenimiškesne ir broliškesne vieta, kur nė vienas neliktų užmarštyje ir visi galėtų gyventi sveiką ir orų gyvenimą.“

Parengta pagal zenit.org informaciją.