Search our Site

Kedves Testvérek, adakozók és barátok a „Kutak Afrikának” projektben!
Az Úr adja Nektek az Ő békéjét!

Múlt tavasszal, mialatt a 3. Európai OFS és YouFra Kongresszust Litvánia Országos Tanácsa előkészítette, egy kezdeményezést indított útjára az európai Ferences Családok más tagjainak bevonásával, amelynek a „Well4Africa”, azaz „Kutak Afrikának” nevet adta. Ennek a kezdeményezésének fő célja az volt, hogy reagáljunk szeretett Ferenc pápánk felhívására, hogy biztosítsuk az ivóvízhez való hozzáférés alapvető emberi jogát és kifejezzük együttérzésünket a szegények iránt, akik számára kötelességünk „a Krisztus által megváltott teremtményekhez méltó életfeltételeket teremteni” (Regula 13). A kutak fúratásának ötlete Uganda, Zimbabwe és Malawi államokban a Kongresszus különleges gyümölcsét kívánta létrehozni.

Tizenhárom ország OFS közössége (Belgium, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Cseh Köztársaság, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Nagy-Britannia és Gibraltár), és 4 YouFra országos közösség (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Olaszország és Lengyelország) válaszolt a meghívásra és lehetőségeikhez képest adakozott. Közülük némelyek a katolikus média útján ötletes adománygyűjtő kampányt szerveztek. Ezek bizonyítják, hogy nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy másokat segítsünk, elegendő bátran, ötletesen felajánlanunk a két halat és öt vekni kenyeret az Úrnak.

3. Európai OFS és YouFra kongresszus befejezésekor már 38.122,50 euró gyűlt össze, és a jelen pillanatban 69.320 euró áll rendelkezésünkre. Dicsérjük ezért az Urat és nagy hálánkat fejezzük ki az országos közösségek és jótevőink irányában, akik így válaszoltak a felhívásra, mert az ige testté válik! Ugandában és Malawiban már megkezdődtek a munkálatok.

Malawi Blantyre egyházmegyéjében egy kút fúrása befejeződött, és működik a Namane közösséget szolgálva. Ennek a teljes költsége 8.150 euró volt, és ezt az összeget már továbbítottuk a helyi felelősöknek. Bővebb tájékoztatás a well4africa.eu weblapon található.

Uganda Mbarara érseki egyházmegyéjében a Kihani plébánia területén egy összetettebb víztároló projektbe kezdtek. Ezt három fázisban fogják megvalósítani. Először egy sekély kutat létesítenek, hozzá szivattyúházat, majd napelem-paneleket állítanak fel és egy szivattyút, egy 50.000 liter befogadóképességű víztartályt helyeznek el a Kihani plébánián, árkot ásnak és csöveket fektetnek le a kúttól a templomnál lévő tartályig, majd tovább a Szent József általános iskoláig, valamint a Szent Anna középiskoláig.

A második fázisban egy 50.000 literes víztartályt építenek a Szent Mária általános iskolánál, árkot ásnak és csöveket fektetnek innen a fő víztárolóhoz, valamint a vízvezetéket meghosszabbítják két további közösség részére az Irvaniro és a Kitambeya falvakba, ahol szabadtéri csapokat alakítanak ki és szabályozó kamrákat hoznak létre.

A harmadik fázis keretében meghosszabbítják a vízvezetéket a Szent Mária általános iskolánál lévő tárolótól a Katunguru faluközösséghez, vizet biztosítva az Allied nevű általános iskolának, és a település piacterének, a Bright Model nevű általános iskolának, a Szent Anna sálláshelynek valamint a Kagunga falunak.

Ennek a projektnek a teljes költsége 41.420 euró (az ugandai shilling árfolyamától függően), és négy hónap alatt kellene befejeződnie 2018 november végétől számítva. A projekt előrehaladását a well4africa.eu weboldalon lehet követni.

Zimbabwe Nehumambi falvában jönne létre a harmadik projekt. Jelenleg a dokumentációt véglegesítjük és reméljük, a munkálatok mielőbb elkezdődhetnek.

Őszi ülésén a CIOFS (a Ferences Világi Rend Nemzetközi Tanácsa) Elnöksége beleegyezett, hogy a „Kutak Afrikának” társadalmi kezdeményezés a Litván Országos Tanács felelősségvállalása alatt folytatódjon, mint az OFS egyik folyamatos missziós tevékenysége. Ezen felül a CIOFS pártfogása alá veszi, és lelkileg támogatja ezt a missziót. Így nemsokára megnyílik a lehetősége annak, hogy az Afrikában élő Ferences közösségek újabb támogatási kérvényeket nyújtsanak be.

Tehát kérünk minden OFS országos és YouFra közösséget, folytassák az adományok gyűjtését a „Kutak Afrikának” támogatására. Legyetek ötletesek az adományok gyűjtésében, nem feltétlenül pénzt kell adnotok, hanem áldozhattok munkát, értékes időt, értékesíthettek kézműves tárgyakat, szervezhettek jótékonysági rendezvényeket vagy meghívhattok más közösségeket, illetve szervezeteket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A well4africa.eu weboldal saját nyelvre fordítása is eszköz lehet támogatásszerzésre. A weboldal frissítve lesz, ahogyan a tervezett munkálatok előre haladnak. Szabadon lehet használni a közösségi kezdeményezés emblémáját, amikor támogatásszerzés céljából szükség van rá. És ha bármi másra szükség lenne, forduljatok bizalommal hozzánk.

Még egyszer köszönet a részvételetekért és adakozásotokért! Ez a kezdeményezés lehetővé teszi, hogy egy lelki család tagjaiként segítsük rászoruló testvéreinket. Életének vége felé Szent Ferenc azt mondta: „Testvérek, kezdjünk már szolgálni a mi Urunknak és Istenünknek, mert eddig édeskevés, jóformán semmi haladást nem tettünk” (1 Cel VI. 103).

Ezt a „Kutak Afrikának kezdeményezést Miasszonyunknak – a ferences család Királynőjének – oltalmába ajánlottuk, és kérünk titeket, imáitokban emlékezzetek erre a misszióra, különösen a ferences korona imát mondjátok a Regina Familiae Franciscanae ikon zarándokútján.


Virginija Mickutė OFS, Országos Miniszter OFS Litvánia 


Monika Midverytė OFS, Nemzetközi Tanácstag, Litvánia „Kutak Afrikának” kezdeményezés koordinátora